“Walka z COVID-19 powinna być priorytetem UE”

Dziś w Parlamencie Europejskim rozpoczęły się prace nad „Prawem Klimatycznym”, czyli aktem prawnym ustanawiającym przepisy, które realizują cele określone w “Zielonym Ładzie”. Zgodnie z nim, do 2050 roku zarówno gospodarka, jak i całe społeczeństwa europejskie staną się neutralne dla klimatu. Podczas telekonferencyjnej debaty, sprawozdawca oraz przedstawiciele wszystkich grup politycznych przedstawili pierwsze opinie i komentarze. Opinia prawników stwierdza, iż propozycja delegowania wyboru trajektorii celów i ich implementacji Komisji Europejskiej jest niezgodna z Artykułem 290. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). To ważne, by o wpływie na legislację decydowała nie tylko Komisja Europejska, ale także europosłowie, którzy zostali wybrani przez swoich obywateli.

Nasze opinie różniły się w kwestii problemu włączenia wszystkich sektorów oraz w kwestii ustalenia terminu uchwalenia Prawa Klimatycznego ze względu na obecną pandemię i prawdopodobne opóźnienie COP-26. Uwagi objęły również wprowadzenie konieczności skutecznej oceny skutków społeczno-gospodarczych dla każdego kraju UE oraz estymację wpływu kryzysu COVID-19 na Prawo Klimatyczne, którego aspekty obecnie nie są jeszcze uwzględnione – choć oczywiście, walczymy o to, żeby były.

Podpisałam się pod listem Pana Aleksandra Vondry w imieniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, skierowanego do przewodniczących Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, który argumentuje, iż walka z COVID-19 powinna być priorytetem UE wraz z dostosowaniem Wieloletniej ramy finansowej (WRF). Przed nami jeszcze daleka droga. To ważne, aby wprowadzać w życie ambitne zmiany w sposób właściwy dla wszystkich członków Unii, co w efekcie wpłynie na wzmocnienie stanowiska UE na arenie globalnej.