Europosłowie PiS żądają rewizji priorytetów Komisji Europejskiej w związku z COVID-19.

Europosłowie żądają rewizji priorytetów KE w związku z pandemią
COVID-19

Dzisiaj grupa europosłów reprezentujących kilka grup politycznych, w tym 18.
eurodeputowanych PiS, wystosowała pismo do przewodniczącej KE Ursuli von
der Leyen oraz wiceprzewodniczącego KE odpowiedzialnego za Europejski
Zielony Ład Fransa Timmermansa, w którym po raz kolejny wzywa do
zrewidowania priorytetów KE w związku z kryzysem spowodowanym COVID-19.

“Pandemia koronawirusa sprawiła, że Europa i cały świat są pogrążone w
bezprecedensowym krysyzie” – zauważają europosłowie. W związku z tym autorzy
listu wskazują na konieczność rewizji celów zawartych w ramach Zielonego Ładu.

Europosłowie wnoszą w nim również o pragmatyczny plan naprawy gospodarek,
a także o zmniejszenie presji regulacyjnej na przedsiębiorstwa. Sygnatariusze
listu argumentują, że o ile zakładane w Zielonym Ładzie cele są słuszne, to
harmonogram ich realizacji i przewidywane środki na ten cel są całkowicie
nierealne. Europosłowie podkreślają, że KE musi uwzględnić możliwości państw
członkowskich.

“Uważamy, że jeśli w zarządzaniu kryzysowym Komisja Europejska nie
uwzględni przetrwania istniejących ram gospodarczych i społecznych, Europa i
tak nie będzie w stanie osiągnąć założonych celów Zielonego Ładu, a jedynie
dojdzie do zwiększenia dystansu między UE a jej obywatelami”– stwierdzili
posłowie do PE.