Eurodeputowane PiS pytają KE o plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

18 czerwca bieżącego roku Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie konsultacji w sprawie planu
działania w dziedzinie edukacji cyfrowej (Digital Education Action Plan). Nie ma wątpliwości, że
pandemia koronawirusa uwypukliła/unaoczniła rolę edukacji cyfrowej – szkoły i uniwersytety z dnia na
dzień zostały zmuszone do przeniesienia swojej aktywności do internetu napotykając niejednokrotnie
na trudności związane z brakiem dostępu do szerokopasmowego internetu, sprzętu czy kompetencji
cyfrowych. Wymiana doświadczeń między państwami członkowskimi i uwzględnienie ich w nowej
strategii będą kluczowe dla zapewnienia prawdziwie integracyjnej i wysokiej jakości edukacji cyfrowej
w Europie.

W związku z tym zwracamy się do Komisji Europejskiej z następującymi pytaniami:

• Czy planowana strategia będzie uwzględniać postępy, jakie udało się osiągnąć od przyjęcia
poprzedniej strategii w tym zakresie w 2018 roku, między innymi w sprawie dostępu do
szerokopasmowego internetu i poprawy umiejętności cyfrowych?

• Jak KE ocenia wpływ pandemii na pogłębienie takich zjawisk jak wykluczenie cyfrowe czy brak
równego dostępu do edukacji cyfrowej ?

• Czy w nowej strategii KE zamierza odnieść się do takich wyzwań jak konieczność wzmocnienia
umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych u dzieci i młodzieży oraz osób starszych umożliwiając
im w ten sposób ocenę i pokonanie zagrożeń w postaci fałszywych informacji, cyberprzemocy,
radykalizacji, cyberbezpieczeństwa i oszustw?

Anna Zalewska

Beata Szydło

Elżbieta Rafalska