Działania na rzecz walki z koronawirusem

Wczoraj i dziś głosujemy w Parlamencie Europejskim nad najnowszymi propozycjami Komisji Europejskiej w sprawie przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19 w UE.
Popieramy wszystkie działania, które wspierają walkę z pandemią:
3 miliardy euro dla sektora opieki zdrowotnej najbardziej dotkniętych krajów UE
program zaopatrzenia medycznego dla krajów UE borykających się z jego
niedoborem
specjalne środki dla pomocy najbiedniejszym i osobom znajdującym się w
najtrudniejszej sytuacji (wyposażenie ochronne, pomoc żywnościowa)
wyjątkowe środki pozwalające na większą elastyczność w wykorzystaniu funduszy
strukturalnych UE w celu złagodzenia skutków koronawirusa
pomoc finansowa dla ochrony sektora rybołówstwa i akwakultury przed skutkami pandemii.

Głosujemy także nad rezolucją w sprawie skoordynowanych działań UE w celu
zwalczania pandemii Covid-19 i jej konsekwencji. Niestety autorzy tej rezolucji wykorzystali kryzys zdrowotny na świecie, aby narzucić swoją antypolską narrację. Oskarża się polski rząd o demontaż wolności i demokracji. To haniebna gra polityczna.

W Polsce, tak jak i w całej Europie, mamy pandemię koronawirusa i szykuje się
spowolnienie gospodarcze. Rzeczą całkowicie nieodpowiedzialną byłoby fundowanie Polsce kolejnego kryzysu, tym razem politycznego. Wybory muszą odbyć się zgodnie z prawem, w pełni bezpiecznie dla obywateli.