Anna Zalewska o strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

 

Dziś, podczas trwającej w Brukseli sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, eurodeputowani dyskutowali na temat strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. W imieniu grupy EKR głos w niej zabrała europosłanka PiS Anna Zalewska.

Eurodeputowana PiS mówiła, że aby działania na rzecz klimatu, człowieka i przyrody były skuteczne, muszą byś spełnione co najmniej trzy warunki. “Po pierwsze edukacja i świadomość obywatelska, po drugie spójne prawo, po trzecie pieniądze” – wskazywała.

Polska polityk skoncentrowała się na drugim z wymienionych warunków, tj. spójnym prawie. Zalewska podkreśliła, że o ile nie ulega wątpliwości, że strategia jest ważna, to art. 4 prawa klimatycznego mówi o tym, że musi ona zostać przyjęta do 31 stycznia. “Ale przecież prawo klimatyczne jest dopiero na wstępnym etapie dyskusji w trilogach i wszystko wskazuje na to, że będzie to trwało jeszcze wiele miesięcy” – zauważyła.

Jednocześnie, zauważyła Anna Zalewska, prawo klimatyczne, strategia na rzecz adaptacji i przystosowania do zmian klimatu oznacza również zmiany w co najmniej trzech rozporządzeniach – w ESR (w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego), LULUCF (w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem) czy w ETS (w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji). Eurodeputowana stwierdziła, że nie widać jednak prac, które miałyby się tam toczyć. “A przypomnę, że prawo klimatyczne mówi jednoznacznie, że do końca czerwca 2021 roku każdy przepis musi być przeanalizowany i przystosowany do niego” – podkreśliła.

To bardzo ważne – mówiła Zalewska –  ponieważ jeżeli będziemy przyjmować niespójne przepisy i strategie, wprowadzimy chaos prawny, który w żaden sposób nie pomoże. Jednocześnie, wskazywała eurodeputowana PiS, w budżecie i Wieloletnich Ram Finansowych i Funduszu Odbudowy tych pieniędzy na strategie adaptacji na bioróżnorodność po prostu nie ma.